Овој веб-сајт е посветен на оригиналните снимки на АНАСТАСИА од 1989 година. Делови од оваа музика подоцна се повторно снимени и употребени во филмот "Пред Дождот".

© 2021